Te gast in “Het Leerbos”

Reddingsorganisatievlaanderen werkt mee aan de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Onlangs waren we op bezoek in “Het Leerbos”

De leerlingen van “Het Leerbos” volgden vandaag een les over Reddingshonden.

Het Leerbos is recent opgericht, en richt zich specifiek naar kinderen met een groot leervermogen en een ruime wereldse interesse.

Voor een deel van de lessen doet de school beroep op experten. De onderwerpen worden gekozen door de kinderen zelf. Deze keer was het onderwerp “reddingshonden”, gegeven door Jozef Dujardin. 

 

 

Deze les over reddingshonden bestond uit een stukje theorie, maar ook een praktijkgedeelte, waar detectieteams Pitch met Jozef, Aik met Katia aan het werk mochten.

Daarna was het de beurt aan de SAR (search & rescue) teams Annick met Odeur & Dominique met Onah.
Door praktijk en theorie te verweven was er heel veel interactie en onthouden de leerlingen de dingen langer.

 

De leukste vraag van de kinderen kwam er naar aanleiding van een filmpje van SAR team Jozef met Mila, en ging erover van wanneer the filmpje dateert. Aangezien de bomen blaadjes hadden, en er veel bomen omgevallen waren werd al gauw afgeleid dat het filmpje ergens in de maand maart (na de voorjaarsstorm) moet opgenomen zijn. Het toont aan hoe aandachtig en met welk gevoel voor detail de leerlingen de uiteenzetting volgden.

Voor ons was het alvast een hele leuke en leerrijke ervaring, en we durven hopen dat de leerlingen en medewerkers nog lang kunnen napraten ! 

Steun ROVL via trooper

Met Trooper kan jij de kas van jouw vereniging spijzen door gewoon online te shoppen. Zoek de Trooperpagina van jouw vereniging, klik op de online shop van jouw keuze en shop gewoon zoals je anders doet, je betaalt exact dezelfde prijs als normaal. Door via de Trooperpagina van jouw vereniging naar een online shop te gaan, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. De Troopershops geven gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan je vereniging. Eens proberen?

Klik op het logo hierboven, en je komt automatisch terecht op de ROVL trooper pagina.

Alvast bedankt voor je gewaardeerde steun !

Wat na een traumatische ervaring (PTSS) ?


Werken als vrijwilliger bij” ROVL”,  betekent inzet bij vermissingen, ernstige incidenten, rampen en grootschalige calamiteiten. Ingrijpende en schokkende gebeurtenissen kunnen hiervan onderdeel zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de psychische en fysieke gezondheid van de teams. Er kan zich hierdoor een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontstaan. Maar hoe dan ook blijft overeind dat het in aanraking komen met ingrijpende en schokkende gebeurtenissen niet te vermijden valt.

PTSS is een angststoornis waarbij men beelden blijft terugzien van de feiten en deze een significant lijden teweeg brengen bij de betrokkene.  Mensen reageren dan heel sterk fysiek op prikkels die hen daaraan terug doen denken. Iemand krijgt bvb hartkloppingen, zweten, slaapproblemen wanneer  men terug denkt aan de gebeurtenis. Men hoeft niet zelf iets schokkends meegemaakt te hebben om deze klachten te ontwikkelen, ook getuige geweest zijn hiervan kan voldoen”de zijn.

PTSS wordt het beste behandeld door EMDR-therapie.

 “ROVL” zal je doorverwijzen naar de  praktijk “De Drempel”  waar 2 therapeuten werken die deze specialisatie gevolgd hebben.

Zie  www.dedrempel.be  als mogelijke optie bij behandeling.

De teams kunnen heel makkelijk zelf online een afspraak inboeken en op gesprek gaan.

Verwittig in dit geval de beheerraad.

Het is belangrijk om dit niet te laten escaleren indien zich zulke klachten voordoen. Wanneer men liever eerst zelf probeert hiermee om te gaan, is de belangrijkste tip om niet te gaan vermijden. Dit houdt de angst alleen in stand en zal die mogelijks zelfs vergroten. Het is belangrijk om het patroon te gaan doorbreken .Mensen in je nabije omgeving (partner, familie, vrienden) hierbij betrekken zodat het mogelijk wordt om kleine stapjes te nemen kan zeker helpen. 

Wintercongres brandweer 2020

Op 7 maart verleende Reddingsorganisatie Vlaanderen haar medewerking op het wintercongres brandweer 2020.

De voorzitter jeff Dujardin informeerde de genodigden over de werking van “ROVL” Daarnaast werd ook het opleidingscentrum voor Search And Rescue honden van “ROVL” voorgesteld, dit kon op grote belangstelling rekenen tijdens en na het congres.

Gerdy Seynaeve gaf uitleg over de werking van het GPS Tracking systeem die gebruikt wordt door de SAR teams om de positie van het slachtoffer(s) door te geven aan de hulpdiensten.Tijdens de uitleg werden de talrijk opgekomen SAR teams aan het werk gezet op zoek naar slachtoffers op het domein Groenhove te Torhout en zagen de aanwezigen live de werking van het GPS Tracking systeem.

Kortom een boeiend en leerrijk congres voor alle aanwezigen.

Reddingsorganisatie Vlaanderen bedankt de brandweer Vlaanderen voor deze opportuniteit!

Opleidingscentrum SAR honden “Reddingsorganisatie Vlaanderen”

“ROVL” beschikt over opleiding locatie voor SAR honden en begeleiders.

Hier komen de startende teams waar zowel de praktijk en de theorie wordt aangeleerd.

Alle disciplines van het “neuswerk” komen aan bod.

Deze opleidingen gaan door op zaterdag voormiddag van 9h30 – 11h00.

De inzet oefeningen , zowel in binnen en buitenland zijn op zaterdag namiddag en zondag.

Wens je meer info : info@reddingsorganisatievlaanderen.be